Ankieta z Top Secret

Ankieta dla graczy z pierwszego numeru Top Secret ( październik ’90 ). Na szczególną uwagę zasługuje pytanie „źródła gier” z punktem do zakreślenia „zachód”. W końcu gra przywieziona od Niemców była zapewne oryginałem ( rarytas ! ), a już dostać coś z Ameryki np. konsolę podnosiło prestiż do kwadratu. Nie mniej ciekawe było „wyposażenie” z nieznanymi mi wtedy zwrotami: paddles, touch tablet czy scanner