Prac nad filmem ciąg dalszy

Rozpocząłem  prace nad montażem filmu o giełdach komputerowych. Większość materiału jest już nagrana wiec można ciąć i kleić taśmę Na zdjęciu Emil „Emilus” Leszczyński znany z TS i SS-a, który opowiedział do kamery kilka fantastycznych giełdowych historii łącznie z tą smutną kiedy ktoś w szaleńczym biegu w kierunku swojego „stanowiska sprzedaży” roztrzaskał w drobny mak pięknego Amstrada 6128