Cały ten fantastyczny świat

Lords of Midnight (1984) na Zx Spectrum. Jeden z tych momentów w historii gier komputerowych kiedy Iiość zawartej treści i nietypowych rozwiązań zdawała się wykraczać poza możliwości jakie oferował poczciwy Gumiak. Tam gdzie inni programiści mogliby się poddać autor gry Mike Singleton bezustannie drążył temat krok po kroku doskonaląc kod swojego programu. Opracował algorytm umożliwiający przygotowanie 4000 osobnych lokacji z których każda zajmowała całe 2 bajty pamięci (!) i na dodatek składała się z 8 osobnych panoramicznych widoków co łącznie dawało niewyobrażalne 32000 „ekranów” na których mogła się toczyć gra. Niebywałe osiągnięcie godne tamtych pionierskich czasów.